Curriculum vitae for

Benjamin Endré Larsen

Personalia

Født:                     25. mai 1982

Sivilstand:          Gift, 3 barn (f. 2006, 2010, 2012).

Adresse:             Vetlandsveien 60A, 0685 Oslo

Mobiltelefon: +47 91 31 45 85

E-post:                                 benjamil (ætt) gmail.com

 

Relevant yrkeserfaring

Mai 2013 – d.d.

Farmasøyt

Vitusapotek AS, Jernbanetorget apotek

·        Ca. 60 % stilling

·        Reseptekspedisjon

·        Åpne- og lukkeansvar, nattevakter

 

Mai 2008 – Mai 2013

Stipendiat

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

·        100 % 4-årig engasjement, forlenget pga. to foreldrepermisjoner, første halvår 2011 og andre halvår 2012.

·        Tema: Material-celleinteraksjoner og metabolisme i hydrogel-innkapslede celler.

·        Forlengelse av veilederforhold er innvilget. Laboratoriearbeidet avsluttes april 2014.

 

Okt 2009 – Nov 2009

Sekretær

NOKUT

·           Sekretær for sakkyndig gruppe ved reakkreditering av farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø.

Okt 2007 – Apr 2009

Farmasøyt

Medicus Plesner apotek AS

·        100 % stilling til april 2008, deretter som freelance konsulent.

·        Vikarierte som daglig leder i 4 uker.

·        Reseptekspedisjon, kompetanseutvikling, rapportering.

 

Okt 2006 – Aug 2008

Farmasøyt

Vitusapotek AS, Jernbanetorget apotek, Østerås apotek

·        Ca. 30 % stilling

·        Reseptekspedisjon

·        Åpne- og lukkeansvar, nattevakter

 

 

Annen yrkeserfaring

 

Okt 2002 – Okt 2006

Vekter

G4S Security Services AS

Jan 2002 – Jun 2002

Avhørsbefal

Etterretningsbataljonen

 

 

 

Utdanning

Mai 2008 – d.d.

Ph.d.

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Aug 2002 – Des 2007

Cand. pharm.

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Jan 2003 – Nov 2007

Bachelor i kultur- og samfunnsfag

Universitetet i Oslo, Humanistisk fakultet
Russisk språk og områdestudier

Jan 2004 – Jun 2007

Enkeltemner

Emner i bl.a. kjernekjemi, fysiologi og matematikk

Jan 2002 – Jun 2002

30 sp organisasjon og ledelse

Høgskolen i Hedmark, Rena, fjernundervisning. Nå del av Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Jul 2000 – Des 2001

Russisk A-kurs

Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste

Aug 1997 – Jun 2000

VGS, allmennfag

Oslo katedralskole

Farmasifaglige verv

Mar 2009 – Mar 2011

Møtende varamedlem

Norsk farmasøytisk selskaps styre

Okt 2010 – Des 2010

Fagfelle

Lunds universitet (Sverige), gruppe for ekstern vurdering av farmasistudier

Jan 2008 – Des 2008

Medlem

Attac Norges medisingruppe (nå nedlagt)

Okt 2006 – Aug 2007,

Okt 2008 – Mai 2009

Studentrepresentant

NOKUTs komite for revidering av farmasistudiet ved Universitetet i Tromsø

 

Andre tillitsverv

Mar 2013

Medlem i valgkomiteen

Sosialistisk Venstrepartis landsmøte

Okt 2011 – d.d.

Faglig leder

Oslo Sosialistisk Venstreparti, Faglig nettverk

Mar 2010 – d.d.

Fylkesstyremedlem

Oslo Sosialistisk Venstreparti

Mar 2011 – Mar 2012

AU-medlem

Fellesutvalget for Palestina

Jan 2009 – Des 2012

Møtende varamedlem

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Jan 2009 – Des 2012

Medlem

Likestillingsutvalget, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Mar 2010 – Mar 2011

Redaktør

NTL-UiO, medlemsbladet «Ny Giv»

Mar 2009 – Mar 2011

Styremedlem

NTL-UiO

Jan 2009 – Des 2012

Studentrepresentant

NOKUTs klagenemnd. Nemnda behandler klager ifm generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

Feb 2009 – Mar 2010

Leder

Fredsiniativet mot angrepskrig

Aug 2008 – Des 2008

Medlem

Oslo SVs nominasjonskomité

Jul 2007 – Jun 2008

Varamedlem

Universitetet i Oslos styre

Mar 2006 – Mar 2008

Styremedlem

Studentkafeene AS

Jun 2006 – Mar 2007

Medlem

Universitetet i Oslo, Finansieringsmodellutvalget

Jul 2005 – Jun 2006

Landsstyremedlem

Norsk studentunion (NSU, nå NSO)

Jul 2005 – Jun 2006

Varamedlem

Universitetet i Oslos styre

Jan 2005 – Jun 2005

Leder

Studentparlamentet i Oslos internasjonale komité