Frp og Ap vingler i EU-spørsmål

Nei til EUs kandidatundersøkelse er nå klar. Her er hovedfunnene, basert på et Storting sammensatt etter en meningsmåling 1. juli:

1. Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne, blir det ingen EU-søknad de kommende fire årene. Hele 89 av kandidatene har sagt at de ikke vil at Norge skal sende søknad. Kun 24 er for.
2. Det ser ut til å kunne bli betydelig vilje til å gjennomgå og evaluere EØS-avtalen i den kommende perioden.
3. Det ser ikke ut til at Grunnlovens § 93 blir endret i kommende stortingsperiode heller.
4. Datalagringsdirektivet kan bli en ”het potet” både i valgkampen og i det nye Stortinget.
5. Når det gjelder post- og helsedirektivene ser det ut til at det trengs mye informasjon og (folke-) opplysning for å få satt temaene på dagsorden i valgkampen – for ikke å snakke om å få et veto i det nye Stortinget.
6. Det er høyst uklart om det nye Stortinget vil bli et ”ja”- eller ”nei”-Storting.

Les mer hos Nei til EU.