Gravlegg småhusplanen

Sommerens boligdebatt har satt søkelys på den galopperende prisveksten i boligmarkedet. Vanlige folk sliter med å komme inn på markedet, men de som allerede er inne får stor formuesvekst. Dette er grovt urettferdig. Et av hovedproblemene er at det bygges alt for lite nytt i de store byene. Et flertall i Oslo bystyre har likevel skjerma noen av de mest attraktive områdene for fortetting.

De aller fleste oslofolk  bor i blokk. I følge SSB bodde om lag 220 000 av byens innbyggere i blokkbebyggelse i 2005, mot 43 000 og 94 000 i rekkehus og småhus. Mens 20 000 mennesker får plass per kvadratkilomter i blokkområder, er det tilsvarende tallet 8 000 for rekkehus og 3 000 for småhus: Flere får plass om man bygger i høyden.

Likevel tviholder bystyreflertallet på «Småhusplanen for ytre by». Den slår fast at de fleste villaområdene skal bestå. Noen av disse stedene, blant annet Bestum, Borgen, Smestad, Blindern og Ullevål, ligger svært sentralt i byen når man ser på infrastruktur og nærhet til store arbeidsplasser – langt mer sentralt enn de typiske blokkområdene. Flere grender som er skjerma av Småhusplanen ville også kunne utgjøre en naturlig utvidelse av bykjernen.

Denne byplanlegginga fører til store samfunnsmessige kostnader i form av tapt tid for mange oslofolk som får lengre reisetid fra sine tettere befolka, men mindre sentrale bosteder. 5-6 ganger høyere befolkningstetthet i de nevnte områdene ville gi langt flere mulighet til å bo nært arbeidet og de ettertrakta tilbudene i sentrum, og ville bidra til å holde den gjennomsnittlige pendlertida nede.

Bilde som peker ut gode områder for skikkelig fortetting.
Småhusplanen omfatter det meste av Oslo vest for sentrum. Noen av disse områdene ligger svært nær Oslos beste infrastruktur og største arbeidsplasser. Det er dårlig utnyttelse av prima eiendom.

Nye blokkleiligheter i dagens sentrumsnære småhusområder vil også framstå som svært attraktive for utbyggere. Beliggenheten er så god at kommunen trolig kan kreve 10% av boligene som bygges til offentlige utleieformål uten at det truer lønnsomheten. For å få høyere tempo i utbygginga bør kommunen stifte et selskap som kjøper opp eiendommene og klargjør dem med offentlig infrastruktur.

Bystyret har riktignok vedtatt begrensa fortetting ved noen få, utvalgte knutepunkter. Det er fullstendig utilstrekkelig  i den situasjonen som er over oss. Andre vil bygge i Marka, men det krever ny infrastruktur og fører til lange reisetider. Situasjonen krever nå drastiske tiltak. Folk med vanlige jobber må også kunne kjøpe seg sin egen bolig – i dag og i framtida. Fortetting er ei av løsningene: Gravlegg Småhusplanen, folk trenger å bo!

Innlegget sto på trykk i Aftenposten onsdag 15. august.

Forfatter: Benjamin

Trebarnspappa fra Oslo med røtter på Vestlandet. Farmasøyt. Prøver å forske. SVer.

12 kommentarer til «Gravlegg småhusplanen»

 1. Ja – noen vil lage Moskva og St. Petersburg med blokker billigst mulig.
  Andre vil ha variasjon og noe mer skjønnhet.

  1. Ja, man kan jo lure på hva byrådet og Frp vil. Det er sikkert derfor halvparten av de nye boligene skal bygges som blokker i Groruddalen, der det er så få blokker fra før.

    1. Det er også mulig å snu på dette og si at Småhusplanen hindrer folk i å realisere den fulle tomteverdien sin. Jeg veit ikke om det gjør det noe lettere for deg å se at dette ikke har noe med sovjetkommunisme å gjøre.

    2. Det har ikke noe med kommunisme å gjøre.
     Det har jeg ikke sagt og aldri ment.
     Det jeg sier er at det er byer som har prioritert billigst mulig boliger til folket.

     Jeg anbefaler virkelig deg ( og om du har en kjære ) en helt i St. Pedersburg. Det er så mye kultur, historie, flotte palasser,om Rasputin, katedraler, flotte ting å se. Bare husk å søke visum i god tid.

     Du vil også se hvordan folk bor når man bare tenker økonomi.

     1. Så bra at du ikke mente det. Da kunne du jo f.eks. også brukt Sør-Korea som eksempel. Jeg har vært i både St. Petersburg og Moskva to ganger. Og i Seoul og Pusan. Og alle stedene er fullstendig uaktuelle som sammenligningsgrunnlag når det gjelder ekstrem grad av tetthet. Vi har et boligprisproblem i Oslo og utfordringer med stor tilflytting, men vi er ikke der. På den andre sida har både St. Peterburg og Moskva en diger bygårdsbebyggelse i sentrum som verken er så dyr (alle steder) at den utelukker vanlige folk eller spesielt stusselig.

    3. Jeg har ikke vært i de byene i Sør Korea – og brukte de derfor ikke som eksempel.

     Det jeg ser mulighet for er at man kan bygge ut bane rundt Oslo slik at man kan ha kort reisetid til Oslo.
     Jeg bor i Drammen. Jeg har i mange år jobbet i Oslo (ved Bislett). Flere av de jeg har jobbet med har nå flyttet til Drammen. En av dem – en jeg jobbet nærmest med – har flyttet fra sørdelen av Nordstrand til Drammen. Og han forteller at han bruker kun fem minutter mer til jobb enn han gjorde ha han bodde i Oslo.

     Svaret er altså ikke å utvide Oslo, men å bruke områdene rundt.
     Jeg husker for 20 år siden. Da inngikk AP en hestehandel med KRF. KRF ville ha klasse 3 øl på polet, det var i butikken før. AP var villig til å støtte det mot at KRF støttet en ny jernbane til Hønefoss.
     Klasse 3 ølet ( som var i butikk ) kom på polet med en gang. Jernbanen har man ikke sett noe til, tross APs styre siden ( med unntak av Bondeviks 5 år).

     I dag tar det 1t 35min fra Hønefoss til Oslo med tog. Det går om Gardermoen. Selvfølgelig gjør den tiden at folk kjører til Oslo. Den veien kommer ned til Sandvika. Ved Sandvika kommer også trafikken fra Sandefjord, Tønsberg, Kongsberg, Drammen, Asker også. Men – veien er ikke bredere for å ta imot. Derfor har vi Norges lengste kø der. Alle taper på kø. Utslippene er store og folk plages. Transport næringen taper milliarder hvert år. Og også håndtverkere, konsulenter og andre som trenger å være mobile i jobb taper mange timer, masse penger, og staten derfor også skatteinntekter.

     Den nye banen som AP ville ha for 20 år siden ville ikke redusert reisetiden fra 1t 35min med 20 minutter. Den ville redusert TIL 20 minutter.
     Altså – man må bo veldig nære jobben for å slå den tiden.
     Rundt Hønefoss er det masse plass. Man kan bygge som bare det. Og kommunen ville sikkert elske flere skatteytere.

     Men – ingen ting skjer. Med grønne SV i regjering.

     1. Ingen andre «nærområder» vil kunne gi så kort reisetid for så lave investeringskostnader som det økt utnyttelse av eksisterende spredt bebyggelse vil gjøre. Jeg jobber i Sandvika og kjenner Ringeriksbanens sørgelige historie. Men da snakker vi om tiltak på et helt annet plan. Investeringer som vil koste titalls milliarder (hvorfor tror du ikke det er gjort noe?) for å hindre de som vil det i å få realisert tomteverdiene sine. Dette kan da umulig henge på greip for en høyreorientert fyr som deg?

    4. Investeringer i milliardklassen, ja.
     http://www.osloby.no/nyheter/Denne-koen-koster-n-milliard-kroner-i-aret-6951040.html

     I dag koster denne køen 1 mrd i året. Køen har vært der i over 15 år og om du ser på renters renter så kan man forenklet si 1 mrd hvert år. Bransjen har tapt 15 mrd. Bare transportbransjen. Så kommer mange andre i tillegg.

     Om man er banale og overforenkler så er 15 mrd på bunnlinjen og det skal betales 28% overskuddsskatt av det. Altså Litt under 5 mrd tapt.

     Så ser vi at tapene kommer til å øke til det dobbelte neste årene.
     Det er ikke mange år til det ikke ville vært utgift, men inntekt for staten å bygge denne jernbanen.
     Men – NTP? Neida.
     Det kommer ikke noe på i alle fall de neste 20 år.
     Da er tapene langt større for staten enn utgiften det er å bygge.

     Økonomi har altså ikke noe med saken å gjøre. Om man kan regne i alle fall.

   1. Jeg ser du ikke svarer og også at du kaller meg høyreorientert.
    Det er så moro med mange SVere. De er så opptatt av å ikke sette folk i bår. Om en fra ROM-folket gjør noe galt er de som er de første til å si at ikke alle fra ROM-folket er slik. Om en muslim gjør noe galt er de som er de første til å si at ikke alle muslimer er slik.
    Når det gjelder politisk argumentasjon er det derimot intet problem å sette folk i bås.

    Jeg har argumentert for tog. Jeg trodde kanskje SVere ville tiljuble det!
    Men – denne saken – om Oslo-Hønefoss er åpenbart en så øm tå at det passer bedre å argumentere med å sette i bås enn å snakke sak.

    Hvordan vil du bygge ut vestkanten? Ekspropriere? Kaste folk ut? Kjøpe tomt for tom? Vil du hurtigbehandle omregulering? Hva med trikk og buss? Er det gratis?

    Tro meg! Det er billigere å bygge Oslo-Hønefoss…..

    1. Håkon, dine talløse kommentarer på bloggen min levner liten tvil om hvor du står i det politiske landskapet. Dine raske generaliseringer om SVere likeså. 🙂

     Jeg synes det er en skandale at Oslo-Hønefoss ikke er utbygd for lenge siden, men jeg mener den har liten relevans når det gjelder å skape flere av de boligene det er størst etterspørsel etter i Oslo. Lillestrøm opplever vekst etter Romeriksporten, men ikke på den måten du ser ut til å se for deg at Oslo-Hønefoss vil skape på Ringerike.

     Det bygges allerede flittig i de få områdene på Vestkanten som er regulert til forsiktig fortetting – så kostnadsargumentet ditt holder på ingen måte vann. Nettopp den solide, eksisterende infrastrukturen er et hovedargument for å fortette spesielt i de områdene det er snakk om på Vestkanten: Det ligger mange villaer 5-10 minutter fra Oslo sentrum langs T-banetraseer med frekvens på minst 8 ganger i timen. Oslo-Hønefoss vil aldri komme i nærheten av samme sentralitet. Jeg har i grunn svart mange ganger allerede på spørsmålet om hvordan utbyggere skal kunne skaffe seg tomter – i all hovedsak ved alminnelige salg, som ved omreguleringer vil være så lønnsomme for selgerne at det overhodet ikke vil være et problem å få dem ut på markedet.

Det er stengt for kommentarer.