Forslag til krav om rettferdig byutvikling

I et innlegg jeg skreiv i Aftenposten for noen dager siden, foreslo jeg å bygge ny blokkbebyggelse på Bestum, Smestad, Borgen, Blindern og Ullevål. Jeg mener det er smart å øke folketettheten i disse områdene, som ligger nært sentrum og har svært god infrastruktur. Alle ligger i umiddelbar nærhet til motorvei (E18 / Ring 3), alle har svært god tilgang til skinnegående transport (tog på Skøyen, Jar-trikken, trikken til Rikshospitalet og alle T-banelinjene er relevante å nevne).

Årsaken til at jeg vil ha opp en debatt om dette er at det for tida ser ut til å være sterkest fokus på å utvikle dalbunnen i Groruddalen. Dagens byråd, med Høyre i spissen ser for seg at halvparten av den forventa befolkningsveksten på 200.000 skal få bolig her. Noe av det som foreslås er ikke dumt, men det kan vi ta en annen gang. Det jeg vil ta opp her er utnyttelse av plass og infrastruktur. Det vi veit helt sikkert om stortstilte utbygginger er at det blir en innkjøringsfase som er ganske tøff. Det må bygges ganske mange nye skoler, T-banevogner, T-banetunell, svømmehaller og så videre for å lage plass til 100.000 folk i Groruddalen. Det er en befolkningsvekst lokalt på 66% vi snakker om, over en 20 års periode.

Byrådet vil ikke ha lokk over E6. De prioriterer ikke ny T-banetunell gjennom sentrum, men skyver det over på staten. Uten ny tunell, ingen flere avganger på T-banelinjene. I stedet vil de utbedre E18. Hvor da? På Oslo Vest, sjølsagt. Et av de utbyggingsprosjektene de skyver fram som fyrtårn for hvordan Groruddalen skal bli, Ensjø, har skremmende få skoler og barnehager, tatt i betraktning at Ensjøbyen kommer til å huse like mange som Lillehammer by. Utvidelse av skolekapasiteten skjer i form av brakker. På T-banen står alle fra Ensjø inn til sentrum i dag, så man kan jo tenke seg at det blir trangere på T-banen. Ensjøbyen utgjør 7000 boliger i et 20-årsperspektiv. Totalt er det snakk om prosjekter som er 4 ganger så store.

Dalbunnen i Groruddalen skal altså bygges ut for å ta unna brorparten av Oslos befolkningsvekst, uten at det er tegn til at offentlige investeringer følger etter. Til orientering: E6-smogen ligger tjukk her hele vinteren gjennom. I blokkområdene i Oslo bor det i dag i snitt om lag 20 000 mennesker per kvadratkilometer. I deres nærområder skal det bygges mer. I småhusområdene, der folketettheten er om lag 7 ganger lavere, der skal det ikke bygges mer. Forstå det den som kan. Vi trenger ei jevnere byutvikling, slik bl.a. Oslo SVs Ingvild Reymert sier. Sjøl om Oslo Ap har gått med på byrådets versjon av Oslopakke 3, finnes det gode folk også der som vil ha ei annen byutvikling.

For å skape litt balanse i dette foreslår jeg følgende krav:

 • Alle store prosjekter i bunnen av Groruddalen settes på vent til lokk over E6 er på plass (legg merke til hva som skjer med Ring 3 når du passerer Nydalen på vei vestover).
 • Alle store prosjekter i bunnen av Groruddalen settes på vent til første spadestikk for ny sentrumstunell til T-banen.
 • Én ny bolig skal reguleres i Oslo vest (Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker) for hver ny bolig som reguleres i Groruddalen.
 • Det skal bygges nok nye skoler og barnehager i områdene som bygges ut til at det ikke blir økt press på eksisterende tjenester.
 • Groruddalen må få ny døgnbemanna legevakt, planlagt slik at den enkelt og raskt kan nås fra hele dalen med offentlig transport.

Jeg tror folk fra Groruddalen er villige til å tåle litt for å gi plass til at byen kan vokse. Men det er helt urimelig at vi skal bære den tyngste børa, mens de som bor finest fra før skal få være i fred.

Oppdatering: De fleste kommentarene til innlegget handler om hvorfor folk må få beholde villaene sine i Oslo vest. De fleste forslagene mine handler om hvordan det skal bli bedre i Groruddalen. Mener folk at det er feil av østkantfolk å stille krav til byutviklinga, samtidig som vestkantfolk skal få sitt krav om å beholde boligtype innfridd uten å måtte oppgi noe?

Forfatter: Benjamin

Trebarnspappa fra Oslo med røtter på Vestlandet. Farmasøyt. Prøver å forske. SVer.

28 kommentarer til «Forslag til krav om rettferdig byutvikling»

 1. Bra blogg, Benjamin!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

  Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  1. Takk. Det blir i hvert fall ikke noe av hvis man ikke prøver. Og strengt tatt er det ikke noe i veien for at Groruddalsfolk skulle kunne samle seg om noen krav til utviklinga. Lokalvalgene betyr ganske mye i Oslo, men også mellom dem er partiene mottagelige for press og innspill.

 2. Idiotisk og unødvendig. Det er fullt mulig å bygge by hvor alle kan bo i eget hus med stor hage, bare prøv å ta en tur til USA. Her bor gjerne 4 millioner i hvert sitt hus i en by uten problemer, og ingen har hørt om en blokk engang. Vi MÅ ikke alle gi etter og bo på 45 kvadrat selv om vi vil bo i byen.

  1. Ja, det er mye som er mulig. Om det er lurt, er en annen sak. Sånn man planlegger i USA er man avhengig av bil til det meste og får gjerne ganske pregløse bykjerner. Og at man ikke har hørt om blokk er vel ikke helt sant? Hva slags bygninger har man flats og condos i?

   Det viktigste argumentet mot ei sånn byutvikling er likevel at det ikke er plass inni Oslo, og at vi måtte bygge vanvittig mye mer vei om vi skulle gjøre få korte pendleravstander til disse nye suburbia-byene. Det hadde blitt kjempedyrt, utrivelig for oss som bor i byen og ikke spesielt miljøvennlig.

 3. Man bygger vel der det er tomter til salgs, uansett hvor de tomtene befinner seg? Eller mener du at man skal ekspropiere husene mellom Smedstadkrysset og Frognerparkens bakside. Fra banenettet til Skøyen… Ville sikkert fått plass til et nytt «Romsås», men jeg ser ikke helt vitsen.
  Folk med god økonomi er villig til å betale mer enn andre, i tillegg tar de vare på bevaringsverdige eiendommer som i alle fall JEG ikke hadde hatt råd til.
  Om «alle» skal ha rett til å bo i Oslo, bør vel den retten også tilfalle de som IKKE vil bo i blokk.
  Det er faktisk de som ikke ønsker seg naboer over, under eller/og på siden. La dem for all del betale for sin enebolig.

  1. Nja, fullt så enkelt er det ikke. Området må også reguleres. Kommunen bestemmer hva slags type bebyggelse det skal være på de forskjellige tomtene rundt om kring. Når industritomtene i Groruddalen blir bebygd med boliger må de også omreguleres til boligformål. De områdene på Vestkanten det er snakk om er regulert til småhus. Sjøl om de som bor der ville selge til noen som vil bygge høyt, kan de ikke, fordi de som vil bygge høyt ikke får lov. Der det er åpna for fortetting, f.eks. i et lite område på Vinderen, selger folk av egen, fri vilje. Og det er vel alvorlig talt kun et fåtall av husene i Oslo vest som er bevaringsverdige. Akkurat det tror jeg det ville være enkelt å finne løsninger for.

   Så lenge vi fortsetter å skape arbeidsplasser i Oslo, og det er masse studenter som skal bo her, er vi avhengige av å ha et boligmarked som ikke går helt av hengslene. Det er både et spørsmål om samfunnsøkonomi og om muligheten til å leve et godt liv. Mindre pendleravstand betyr mer tid til jobb, studier og fritid. Å bestemme at det er ganske få mennesker som skal bo på de mest sentrale tomtene, når det kunne vært ganske mange, er derfor dårlig samfunnsøkonomi. Det koster ganske mye å bygge nytt, og jeg har ingen illusjoner om at det vil bli bygd billige boliger i de områdene jeg skriver om. Men det at det kunne bli mange, kunne føre til at presset på boliger i andre deler av byen blei litt mindre.

 4. Kan ikke fri meg for annet enn at det… lukter… litt… rødt…brunt… rød/brunt…?

  «Nå skal fiffen på Oslo Vest jaggu få merke hvordan det er å ha en masse innvandrere boende tett innpå seg, sånn som i Groruddalen og på Grønland/Tøyen»….

  F.eks. markagrensa er jo hellig – selv om det er en promille av befolkningen som benytter seg av den…. Om man utvidet bare 300 m. av markagrensa rundt hele Oslo – hvor mange boliger fikk vi plass til da ??

  Nei – da er det viktigere å rasere hagene til private tomteeiere – kanskje ta en bit av Frognerparken til nye boliger…? Det er jo suspekt at noen – kanskje for 100 år siden – hadde penger nok til å kjøpe privat tomt… de drev sikkert en eller annen næring, og utnyttet arbeiderklassen, proletarene – for å få råd til å kjøpe eiendommer og å bygge sine «palasser»…

  1. Brunt? Hva er det som er brunt med å si at man skal omregulere tomter til høyere bebyggelsesgrad? Var det noe brunt over det da kommunen kjøpte de gamle bygårdene på Grønland for å friske opp et forfallent strøk og sikre videre utvikling? Er det noe brunt over å ønske seg et større bysentrum i Oslo? Det får du ikke ved å ta av Marka. Ikke får du nye sentrumsnære boliger, ei heller utnytta eksisterende kapasitet på vei- og banenett heller, du må bygge nytt. Det er byens innbyggere i fellesskap, gjennom kommunen, som bestemmer hvordan plassen i byen skal utnyttes. Jeg tror at de aller fleste eiendommene vil bli solgt frivillig ved ei omregulering. Dette handler ikke først og fremst om bruk av tvang. Det handler om at byen må utvikle seg jevnt. Er det OK at det blir enda tettere i Groruddalen, men knapt nok i det hele tatt på Oslo vest? Er hva en håndfull familier hadde råd til for 100 år siden viktigere enn hva tusenvis av familier sliter med å få råd til i dag?

   1. Så å bo på Vinderen og Holmenkollen er bynært…? Og ønsker å «benytte eksisterende kapasitet på vei- og banenettet» ??? Tipper en del titusener som bruker vei- og bane morgen og ettermiddag er en smule uenige med deg akkurat der…

    På deg virker det som det å bo «sentrumsnært» er en rett for alle som ønsker det…

    Er ikke utviklingen de siste årene at folk flytter UT av de «bynære områdene» – bla.a. for å sikre barna tryggere oppvekstvilkår både helsemessig og trygghetsmessig…

    Enkelte deler av Oslo er jo nå «skytebaner» både på dag- og nattestid…

    1. Hm. Jeg tror nok det er du som nevner Holmenkollen for første gang. Det er riktignok vel så sentrumsnært som Romsås, men jeg har ikke nevnt det før. Når det gjelder Vinderen, så er det altså et område som allerede (av Høyre-byrådet!) er regulert til delvis fortetting. Når det gjelder spesielt banenettet, så vil du se at jeg har skrevet om det i innlegget, hvis du tar deg bryet med å lese det. For å få plass til flere baner trenger man ny tunell. Men det er masse (!) kapasitet på T-banenettet utafor sentrum, ikke minst på Holmenkollbanen og strekninga Røa-Borgen.

     Med «utviklinga» her går jeg ut fra at du mener hva som er trendy. Det har nok lenge vært en tendens blant noen trendy grupper å flytte ut av sentrum når de får unger. Men det er altså ikke bare barnefamilier jeg tenker på. Det er helt klart ikke et problem å få solgt sentrumsnære leiligheter i blokk/bygård, snarere er problemet at det er så mange interesserte kjøpere at folk med vanlige inntekter har store problemer med å få kjøpt.

 5. Jeg synes det er veldig viktig å ødelegge for folk på vestkanten så mye som mulig. Det er et demokratisk tilfelle. De aller aller fleste av oss er veldig isunnelige på de som bor der, så det beste for landet er å ødelegge bokvaliteten deres mest mulig, selv om det ikke blir nevneverdig flere boliger. Gjerne fylle på med sosialboliger som vi kan fylle med mørkhudete innvandrere, gjerne de med størst problemer. Fordelen med dette er at vi andre vil bli bittelite granne misunnelig og så kan vi gosse oss masse! et herlig forslag!

  1. Hei. Jeg synes det er synd om du sitter igjen med dette inntrykket når du har lest innlegget. Poenget mitt er ikke at de som bor i Oslo vest skal få det mye verre, men at når det skal bygges nytt i Oslo, så er det ingen grunn til å la være å bygge på Vestkanten også. Snarere er det mange gode grunner til at det er en del områder nettopp på Vestkanten der man bør åpne for å bygge andre typer bygg enn villaer, som er det eneste som i dag er tillatt. I tillegg mener jeg det er et element av rettferdighet her: Fortetting har noen ulemper også. For å spisse på samme måte som du gjør i kommentaren din: Hvorfor er det bare vi som bor i Oslo øst som skal oppleve de utfordringene tilflyttinga gir byen?

 6. Sånn er det å ha penger, man bor bedre…..
  Synes det er greit at man gjennom Venstre tilrettelegger at arbeidere betaler mindre skatt og at rike betaler mer, men ikke av formueskatten fordi det vil føre til at rike ikke vil investere i Norge…..

  1. Det er ikke bare snakk om hva man kan kjøpe seg for pengene sine, men om hvordan politikerne i byen skal forvalte et fellesgode – reguleringa av tomtene i byen. For å sette det på spissen, så innebærer det en slags skatt i form av økt press på veier, kollektivtransport og andre offentlige tjenester når det fortettes i et område. Den «skatten» mener du altså at det er helt ok at de som har kjøpt eller arva en villa skal slippe? For mange som eier en villa i dag vil det dessuten være mulig å tjene penger på omregulering, fordi en utbygger vil kunne bruke tomta til å bygge mange nye boliger. Hvorfor skal ikke eierne få mulighet til det?

 7. Grunnen er enkel, om man bygger ut mot vest vil de med mer penger flytte lenger vekk. . De bor i villaer fordi de ikke vil bo i områder med blokker og store næringsbygg. Tviler Oslo vil miste for mange av de

  1. Dette er alt for enkelt. Folk flytter ikke uavhengig av arbeidsplasser, nettverk og familie. Jeg tror ellers at dette argumentet er temmelig svakt fundert, når det gjelder risikoen for at de rike skal flykte fra Oslo på grunn av reguleringsbestemmelser, fra landet på grunn av skatt eller at direktører skulle begynne å jobbe i utlandet hvis de måtte ha litt mer jordnære lønninger. Eksemplene på at dette har skjedd er temmelig få (finnes det én norsk direktør i et internasjonalt toppfirma som ikke har hatt hele karrieren i utlandet?).

   1. Her er jeg enig med Endless.
    Utvid horisonten og se at mange med god økonomi har flyttet ut av Oslo allerede. I Bærum kryr det av dem, sakte men sikkert forflytter de seg i mengder til Asker også. Om de blir i Oslo, velger de områder hvor de kan bo i eneboliger.
    Nå ville jeg heller hatt en 50 kvm leilighet på f.eks. Frogner, enn en svær, romslig leilighet på f.eks. Vestli.
    Rett og slett fordi det er bedre økonomi i lengden, selv om vi hadde bodd trangere.
    Jeg tror de aller fleste fint kunne ha hatt råd til bolig (kanskje ikke stor) på Oslo vest om de hadde villet, særlig om man er et par hvor begge jobber. Det er snakk om valg.

 8. du tar opp et problem som ikke er et problem kansje du burde fokusere på de viktige sakene i dagens samfunn trenger jeg si mer……………….

  1. Hvilket av problemene er det som ikke er et problem? At bare ei side av byen opplever sterkere press på offentlige tjenester? At den gjennomsnittlige tidsbruken på arbeidsreiser er lengre enn nødvendig? Du må nok være mer konkret hvis du vil komme noen vei.

 9. Du stiller ingen spørsmål til hvorvidt en befolkningsøkning på 200000 i Oslo på noen få år er ønskelig ?
  Underskudd på boliger, skoler,studieplasser. Overfylte busser og t-baner, køer på veier. Offentlige tjenester på randen av sammenbrudd. Hvorfor er dette bra ? Eller er det bare slik det blir, hands-up, nothing we can do about it, en innvandringspolitikk løpt løpsk ?

  1. Det har lite med innvandring å gjøre, men mer med at den næringspolitikken som føres for tida legger opp til at arbeidsplasser skapes i sentrale strøk. Jeg sier ikke nødvendigvis at vi ta i mot 200 000 de neste 20 åra, jeg tror det er andre grep som kan gjøres. Men for å begynne å diskutere noe, må man ta noen ting for gitt. Premissen for innlegget er at det blir 200 000 nye innbyggere i Oslo og at det er planlagt for 100 000 nye i Groruddalen (og det er jo realiteten i dag).

 10. Litt kunnskapsløs dette innlegget ditt. Det er vedtatt fortettingsplaner for mange år siden i Oslo Vest. Jeg regner med at du har hørt om strategien for «knutepunktfortetting»? De fleste stedene som er med i denne planen ligger i Oslo vest.
  E18 vestover er den veistrekningen i Norge med desidert mest trafikk. Og utbyggingen av den har vært utsatt i mange år fordi de aldri klarer å få finansiering på plass. Ikke fordi det er mangel på bomstasjoner, men fordi pengene som hentes inn plasseres andre steder.
  Videre betyr ikke fortetting automatisk at området blir et dårligere område. I de fleste tilfeller vil områder løftes med revitalisering og urbanisering. Les denne glimrende kronikken av Erling Dokk Holm, og du kan kanskje lære at fortetting er og kan være veldig positivt, og at det er noe mange ifølge ham etterspør.
  Det krever at du evner å sprekke den negative klageboblen du er i.
  http://www.dn.no/eiendom/article2441484.ece

  1. Ironisk da, at knutepunktfortettinga tar bogen, men ikke indrefileten (jeg kjenner altså til den). Og se på tallene: Halvparten av boligene som skal huse 200 000 i Groruddalen (4, i hovedsak 2 bydeler) – resten i de gjenværende 11, med Søndre Nordstrand som viktigste andre område. Hvis fortetting er så fint, hvorfor er folk så veldig mot det i villastrøkene? Misforstå meg rett: Jeg synes altså fortetting er bra og viktig, i alle fall gitt den næringspolitikken vi har i dag. Jeg anerkjenner også at prosjektene i Groruddalen kan ha gode sider. Jeg bare skjønner ikke hvorfor vi ikke fortetter der det er mest rasjonelt, og jeg skjønner ikke hvorfor vi skal fortette så ujevnt. For vi kan ikke lure oss sjøl til å tro at det ikke også er utfordringer med fortetting. I tillegg problemet med at utbyggerne ikke vil bygge der det er satt av tomter i dag, fordi de ikke får høy nok pris. Før det kommer lokk over E6, vil utbygging av boliger på Alnabru og Alfaset være som å sminke en gris. På Borgen, derimot, ville blokkleiligheter gått som hakka møkk.

 11. Går det ikke an å ekspropriere også de rikes eiendommer?????

  1. Det går nok an, men er neppe verken ønskelig eller nødvendig. Prisene tomtene ville få uten småhusplanen ville trolig lokke de fleste eierne til å selge.

Det er stengt for kommentarer.