Høyre – adbusted!

Jeg har irritert meg litt over Høyres tendensiøse valgkampreklamer. Ikke nok med at de kan tolkes langt ut over det Høyre står for og lover, men de er lite estetiske og minner meg om en reklame for DnBNOR. Jeg har derfor lagd noen adbustede versjoner som er like tendensiøse, men med motsatt fortegn. Enjoy!

Vi har ei god og trygg sykelønn i dag. Høyre har gjentatte ganger tatt til orde for karensdager (1). De vil fjerne sykelønna de første dagene man er syk og gi reduserte utbetalinger i resten av sykemeldingsperioden. SV vil beholde dagens ordninger.

Høyre ønsker store skatteletter til de rikeste og har en elendig fordelingsprofil på sine skatteletter – mest til dem som har mest fra før (2). SV har tidligere avslørt hvor lite vanlige folk vil få i skattelettelser med Høyres politikk. SV vil ha et skattesystem som gjør at de som har størst evne til å bidra også bidrar mest.

Høyre har sagt klart og tydelig ja til oljeboring i Lofoten og Vesterålen (3). Det vil være en miljøskandale uten like og gjøre det umulig for Norge å gjøre de utslippskuttene som er nødvendige for at en internasjonal klimaavtale skal kunne komme på plass. SV vil ha varig vern av Lofoten og Vesterålen.

Høyre ønsker å selge det norske folkets eierandeler i Statoil, Statkraft og andre statseide selskaper til høystbydende (4). Det er å gi slipp på store, og for vannkraftas del evigvarende inntekter til fellesskapet. SV ønsker å beholde arvesølvet på folkets hender.

Høyre innførte sist de var i regjering skattelette for sykeforsikring, og vil gjeninnføre denne ordningen (5). De er også for en privatisering av helsesektoren (6). Vil du være avhengig av den lille teksten i forsikringspolisen når du er syk? SV er tydelige på at helse og omsorg er for viktige oppgaver til at ansvaret kan overlates til private – alle skal være trygge på å få god helsehjelp.

Forrige gang Høyre satt i regjering innførte de en privatskolelov som i løpet av kort tid førte til en oppblomstring av profittsøkende privatskoler (7). Synes du det er rimelig at kvaliteten på utdanninga skal avhenge av foreldrenes lommbøker? Høyre ønsker flere privatskoler der foreldrene må betale skolepenger. SV vil at skolen skal være gratis for alle, og et sted der barn kan møtes uavhengig av hvilke foreldre de har.

Forfatter: Benjamin

Trebarnspappa fra Oslo med røtter på Vestlandet. Farmasøyt. Prøver å forske. SVer.

9 kommentarer til «Høyre – adbusted!»

 1. Alle reklamekampanjer kan kalles for en suksess når motstanderne begynner å bruke energi på den.

  1. Kampanjen er nok en suksess, men det betyr ikke at den ikke bør kritiseres.

 2. Alle markedsførere drømmer om gratis omtale av sin kampanje. Det lykkes Høyre med nå.
  Noe må ha vært gjort riktig. 🙂

  1. Jeg har ikke sagt noe annet. 🙂 Jeg tror kampanjen deres er effektiv. De har jo rike onkler til å betale for sånt også…

   Men de kan godt få den i retur!

 3. Tilbaketråkk: Høyre « Kulturkampf
 4. Sykelønnskutt :
  Selv AP sier at det må endres i sykelønnen om ikke de tiltakene denne regjeringen gjorde i starten av perioden virker.
  De virker ikke – sykefraværet går opp.
  Så AP er for å endre sykelønnen, Benjamin. De er bare for feige til å si det før et valg. Bare vent hva som skjer om Jens kommer i regjering!

  Skattebonanza :
  Bonanza vet du åpenbart ikke hva er.
  Det Høyre vil er å sikkre arbiedsplasser. Det er på en måte å gi skattelette til de som har mest fra før. Men, face it : Det er ikke de som har minst fra før som eier arbeidsplasser.

  Arbeid er den beste måten å komme seg ut av fattigdom på.
  Arbeid motarbeides av SV ved konstante angrep på de som eier og skaper arbeidsplasser.
  Derfor øker fattigdommen under denne regjeringen i stedet for å bli fjernet som lovt.

  Miljøskandale ?
  Du får meg til å le så jeg rister, Benjamin. Takk skal du ha. Jeg har godt av en god latter i ny og ne.
  Hvordan ligger Norge an i forhold til Kyoto ? Det er bare 2 år igjen og AP og SP og SV har styrt MED FLERTALL.
  Jens sa jo at Kyoto er selve BÆREBJELKEN i klimaarbeidet. Hvordan ligger vi an nå rett før mål og etter 4 år med deres styre ?

  Sykeforsikring :
  Igjen – du missforstår. Gjør du det med vilje ?
  Under denne regjeringen har antall sykeforsikringer eksplodert. Fordi køene i de offentlige sykehusene øker.
  Hadde regjeringen fjernet disse køene ville det ikke vært behov for alternativet.

  Hva er viktigst for deg, Benjamin, om du er syk ? Å bli frisk ? Eller hvem det er som gjør deg frisk ?

  Skolepenger :
  Profitt på skole er forbudt.
  Skjønner du nå hvor latterlig påstanden din er ?

  1. Til å ha det morsomt serverer du et temmelig humørløst svar, Haakon. 🙂

   Hovedpoenget med å lage denne var å gjøre noe som er like tendensiøst som det Høyre gjør. Høyre har ingen dekning for at å hevde at de skal fjerne bilavgifter, helsekøer, arveavgift, togkaos eller formueskatt. Alt dette fantes under deres forrige regjering der Frp støttet budsjettet i 3 av 4 år.

   Sykelønnskutt: Forskjellen mellom de borgerlige partiene og de rødgrønne partiene er her enorm. Det er riktig at Ap-blårussen fantaserer om å kutt på dette området, men det er nettopp gjennom å tøyle dem at SV har vunnet sine største seire i regjering.

   Skattebonanza: Erna uttalte i går at Høyres samlede skatteletter vil bli på 15 mrd. Hvis de skal fjerne formueskatten, som de sammen med Frp har lovt sine rike valgkamp-sponsorer, har de 2,9 mrd igjen å bruke. Det vanligste skatteløftet deres forøvrig er å gjøre noe med toppskatten. Siden dette vil koste noen mrd, har de da ingenting igjen til redusert bunnfradrag. Når skattefradraget for fagforeningskontingent da forsvinner, slik Høyre, Frp og Venstre lover, vil flertallet av dem som tjener mindre enn ca. 420000 få en netto skatteskjerpelse. Bonanza henspeiler her på at det er de rike som får en fest uten like (se, jeg rimer :-)).

   Miljøskandale: Høyre har forøvrig lovet å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring. Det er en miljøskandale i seg selv. Resonnementet for at dette er langt mer sannsynlig med Høyre i regjering er grundig redegjort for i denne bloggposten.

   Arvesølvauksjon: Referansen taler for seg selv. Talende nok har du også selv utelatt å gå inn på dette punktet. Å selge Statkraft er enda tåpeligere enn å ville selge oljeforekomstene i Nordsjøen, slik Frp gjentatte ganger har foreslått. Høyre har vist at de er i stand til å sluke slike fullstendig ideologisk sveiseblinde prosjekter både i Os, der de sammen med Frp har kvittet seg med eierandeler i BKK og i Oslo, der de heldigvis mislykkes i å selge andeler i Hafslund. Krf skal ha ros for at de stanset denne dumheten.

   Sykeforsikring: Manifest analyse imøtegår innvendingene dine på en utmerket måte, så jeg sparer meg bryet med å gjøre det (igjen).

   Skolepenger: Igjen, dersom du hadde tatt deg bryet med å lese referansen, ville du sett at Høyres friskoler helt uten problemer klarte å omgå forbudet gjenom snedig bruk av konsulenttjenester og konsernbidrag. Ledende jurister har uttalt at vanntett forbud er umulig på grunn av dette, og samtidig som Unge Høyre ønsker profittdrevne privatskoler holder Frp døra på gløtt for at det skal være mulig å tjene penger på økte forskjeller mellom barns mulighet til å bli det de vil.

   Latterlig? I think not. Morsomt? Ja! 😀

 5. 1. Under forrige regjering var bilavgifter lavere og helsekøene minkende ( ikke økende ).
  Regjernigen nå har ca 150 mrd mer penger å rutte med enn Bondevik2. En vesentlig endring av forutsetningene.
  Den neste regjering kommer også til å ha mer penger enn Bondevik2. Da kommer arveavgift, togkaos, formuesskatt inn.
  Akkurat som AP – alt skal ikke gjøres fra dag en. Det blir kanskje ikke fullt ut gjennomført på 4 år. Men, de kommer til å starte på endringene.

  2. Så du innrømmer at du kritiserer Høyre for noe AP er for ?
  Hva med å feie for egen dør eller la være å klage på andre for det samarbeidspartneren vil ?

  3. formuesskatten blir ikke fjernet dag 1. De skal begynne på den. Så – det er plass til høyere skattefradrag i bunn.
  Desverre for din argumentasjon.

  4. Er det ikke lovlig tidlig å kalle noe for en miljøskandale før vi vet konsekvensen av handlingen ?
  Veldig artig at du ikke kommenterer Kyoto! Det forteller sitt!

  5. Dere er inndoktrinerte på venstresiden. Ingen skal ta fra dere det. Men, å gjenta løgn gjør ikke en løgn sann.
  For det første : Om dere hadde rett var det mange felt som ikke var åpnet for leting og dermed ikke funnet. Ville FRP selge disse ?
  Så kritikken om Statfjord : Har du hørt om Volvoavtalen ? Der AP ville selge Gullfaks til Svenskene ?

  Hvorfor henger du bare ut FRP for en handling når dine venner ville gjøre det samme ?

  6. Et sett irrellevante påstander og at du ikke gidder å sette deg mer inn i ting er ditt problem.
  Sannheten er uomtvistelig! Bondevik2 sendte pasienter til private sykehus ( som staten betalte for og derfor ikke var noe for kun de rike ).
  Ved å bruke ledig kapasitet gikk helsekøen ned.
  Denne regjeringen vil ikke bruke private. Ledig kapasitet står ubrukt og køene øker.

  Det er logisk at man bruker det man kan få tak i når folk er syke!

  Men – for noen er det viktig å bli frisk når man er syk. For andre er det viktigere HVEM som gjør en frisk.
  Jeg er glad jeg ikke har det menneskesynet.

  7. Skolepenger : Samme som over. Noen er opptatt av læring. Andre er opptatt av hvem det er som lærer.
  Jeg er glad jeg ikke har det menneskesynet.

  Husk : AP er for religiøse friskoler og har godkjennt Islamsk skole i Oslo. Vil ikke disse kunne bruke konsulenter ?

  1. 1. Med samme logikk som Frp bruker for å angripe SV for at barnehageprisene har gått opp siden makspris ble innført: Frp økte bilavgiftene i budsjettsamarbeidet med Bondevik 2. Alle som kan noe om økonomi vet at dette er bare tøys. I fravær av dokumentasjon som motbeviser Manifest analyses konklusjoner er dine påstander om helsekøer og sykehusforsikring lite interessante. Erna har ikke lvoet større skatteletter enn 15 mrd. Det er ditt ansvar å dokumentere hvordan dette fordeler seg. Jeg har vist hva som skjer dersom de som har bidratt til Høyre og Frps valgkampanjer får det som de vil, og Høyres viktigste løfte blir holdt.

   Togkaos skyldes i hovedsak den meningsløse oppsplittingen av NSB, Jernbaneverket og Jernbanetilsynet. Høyreideologiske NPM-prosjekter fører til at det blir masse dobbeltarbeid og at tilsynet blir svært vanskelig. Igjen: Ansvaret ligger hos høyrepartiene.

   2. Ap har i motsetning til Frp og Høyre utstedt en garanti om at de ikke kommer til å tukle med sykelønna etter valget. Uansett er jeg mest opptatt av å fremme og forsvare SVs politikk, som sagt er det nettopp fordi den Rød-grønne flertallsregjeringa har mulighet til å binde opp Aps blåruss at den er interessant. Forskjellen på Stoltenberg I og Stoltenberg II er milevid og SVs fortjeneste.

   3. Det er vanskelig å forstå Erna på noen annen måte enn at hun snakket om den totale rammen for skatteletter. Din innvending står likevel ikke i strid med min påstand om at vanlige folk vil få marginale skatteletter, Høyre og Frps alternative statsbudsjett de siste 4 åra bygger også opp under denne påstanden.

   4. Har Høyre og Frp inntatt samme standpunkt som Arbeiderpartiet nå? I samme åndedrag som du kritiserer regjeringen for det svært beklagelige faktum at Aps petroleumshunger har gjort det umulig å redusere de samlede CO2-utslippene i Norge, legger du til grunn et føre var-perspektiv? Det er veldig trist at vi ikke har klart å nå Kyotomålene, men Høyre og Frp har til gode å dokumentere at deres politikk ville være mer effektiv: Både Høyre og Frp har sagt tut og kjør! SV mener at Lofoten og Vesterålen skal vernes blant annet fordi en utbygging vil gjøre det enda vanskeligere å få ned de innenlandske CO2-utslippene. SV mener at dagens kvoteordninger for CO2 er for dårlige, men gjennom det instrumentet vi har klart å bli enige med samarbeidspartneren vår om har vi bidratt til å senke globale CO2-utslipp. Tror Frp i det hele tatt at klimaendringene er menneskeskapte? Kan Høyre legge fram en plan for hvordan fortsatt oljeutbygging kan forenes med målene i Klimaforliket?

   5. Benekter du innholdet i artikkelen? Har Frp tatt artikkelen til retten med påstand om injurie? Volvoavtalen handlet om driftskonsesjoner, ikke eierskap, slik Frps forslag har handlet om. Uansett føler jeg som sagt ikke et påtrengende behov for å forsvare Aps tidligere dumheter.

   6. Udokumenterte påstander om årsakssammenhenger, hva som er irrelevant, uomtvistelig og så videre er ikke så veldig interessant. Kan du tilbakevise funnene i rapporten? Den følelsesladde retorikken din omgår det faktum at det ikke blir flere leger eller sykepleiere av å bygge ut ny kapasitet i privat sektor, så spørsmålet blir om du kan dokumentere et tilfelle der omlegging til privat drift, og kapasitetsutbygging i privat sektor framfor offentlig har ført til mer effektiv bruk av helseressurser? Det norske lønnsnivået er hovedårsaken til at vi har høyere helseutgifter enn våre naboland. Vil Høyre og Frp redusere sykepleiernes lønninger?

   7. Så du fornekter altså ikke at Høyre og Frp i samarbeid kan komme til å åpne skolevesenet for profittdrevne selskaper? Et sterkt offentlig skolevesen bidrar til at læringsutbyttet til barn i de nordiske landene er mindre avhengig av hvem foreldrene er enn i de andre landene som er med på PISA-undersøkelsene. Den høyreorienterte regjeringa i Sverige har bidratt til en eksplosjon i antallet privatskoler. Selv det ellers så høyrevridde OECD advarer mot dette.

   Ap får som sagt stå for det Ap gjør. I regjering med dem har vi likevel reversert den skadelige privatskoleloven, og vi er enige om at det beste er at alle barn får gå i en offentlig, god, felles skole der de kan møtes på like vilkår.

   Jeg anser meg nå som ferdig med denne debatten, og minner om at bloggposten var humoristisk ment, selv om den bygger på fakta. 😀

Det er stengt for kommentarer.