Seier for kvinners rettigheter!

Loven som forbyr kjøp av sex har virket. Dermed har en viktig seier blitt vunnet for oss som mener at kvinner ikke er en vare.

Etter at loven som forbyr sexkjøp har virket i et halvt år rapporterer Oslo-politiet om at den har hatt effekt. Lovens motstandere hevdet at prostitusjonen ville fortsette på innemarkedet, men erfaringene viser gledelig nok at dette ikke har slått til. Fordi loven er laget for å forsvare kvinner, kriminaliserer den dem som har ansvaret: kundene. Uten kunder blir det ingen etterspørsel, og markedet forsvinner. Det gjør at vi kan håpe på at de sosiale problemene som har tvunget mange av de prostituerte til å selge seg blir synlige og kan løses av sosial- og helsetjenestene. skaper etterspørsel etter seksuelle tjenester, i motsetning til gammeldagse sedelighetslover som straffer mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det gjør også at Norge ikke bidrar til å skape attraktive markeder for menneskehandel, noe som forhåpentligvis forhindrer en del tragiske skjebner og bidrar til å gjøre denne grusomme industrien ulønnsom.

Det er nok ennå for tidlig å felle den endelige dommen, men mye tyder altså på at loven bidrar til å styrke kvinners rett og mulighet til å bestemme over egen kropp. Med etterspørselen forsvinner også mange ubehagelige opplevelser for kvinner som på kveldstid har blitt forsøkt plukket opp av menn som tror kvinner er til salgs. Her er jeg virkelig stolt over SV!

Forfatter: Benjamin

Trebarnspappa fra Oslo med røtter på Vestlandet. Farmasøyt. Prøver å forske. SVer.

25 kommentarer til «Seier for kvinners rettigheter!»

 1. Jeg forstår ikke helt at du ikke ser på fakt fra andre land, før du skriver dette. Du kan tro så mye du vil på SV men sannheten er at sexmarkedet forsvinner ikke. Det blir bare borte fra overflaten bare se til Sverige. Hvis du tror at Sverige er fri for prostituerte bare fordi det ikke er lov å kjøpe så tar du alvorlig feil. Sannheten er at denne loven kom til fordi det kom mange klager pga synlige og påtrengende horer på Karl Johann. Det denne loven gjør feil er at den straffer alle, ikke bare mannen i gata som pga omstendigheten vil kjøpe seg et ligg, men også for de som gjør dette ikke fordi de må men fordi de vil (og hvis du tror at alle som selger seg selv gjør det ut av tvang er du veldig trangsynt). Hadde AP/SV/SP ville hjulpet de som er offer for menneske smuggling hadde de satt igang et red light district, og latt de prostituerte få betale skatt som vanlige folk. På denne måten hadde kundene sett hvem som var «godkjente» prostituerte og brukt disse jentene istede.

  1. Erfaringene fra Sverige tilsier at omfanget har blitt langt mindre, og at Sverige lenge har vært mindre attraktivt enn Norge for menneskesmuglere. Det er ingen som noen gang har trodd at prostitusjonen ville fordufte, men det har vært grunn til å tro, og nå har vi fått bevist, at omfanget er blitt vesentlig redusert.

   Argumentetet om at loven straffer «alle» er ikke holdbart, spør du meg. Det finnes sikkert mange som faktisk er dyktige nok sjåfører til å bryte fartsgrensene uten fare for medtrafikanter, men det er umulig å håndheve et sånt system. Lover må være litt grovmaska.

   Når det gjelder regulering: Jeg trodde på regulering selv før. Men har du vært i Amsterdam? Gått gjennom Red Light district der? Føltes det bra? Jeg har gjort det, og det føltes jævlig. Jeg tror ikke det var mange av jentene der som hadde dette som førstevalg da de gikk ut av videregående. Selv om det er lovlig og delvis regulert i Nederland viser erfaringer at det om mulig er enda mer snusk i den bransjen enn i serveringsbransjen.

   I siste linje sier du det best:

   og brukt disse jentene i stedet.

   Men er jenter noe man bare kan bruke? Jeg synes det er interessant at dette blogginnlegget er det innlegget jeg noen sinne har fått flest kommentarer på. Alle er negative og alle er skrevet av menn. Det er litt tankevekkende…

   1. Det vi er mest enig i er menneske smuglings delen. Det var feil av meg å skrive «bruke disse jentene», jeg kunne ordlagt meg bedre ved å si «og benytte seg av den servicen de tilbyr». Jeg vil ikke at vi skal ha en åpen gate policy som i Amsterdam eller Berlin for den del. Jeg vil ikke se horer på åpen gate eller vinduer med halv nakne damer som tilbyr «a good time». Var det noe jeg hatet så var det å bli «overfalt» når jeg gikk mellom puber på en lørdag.
    Og når jeg snakker om jenter som gjør dette fordi de vil mener jeg ikke de som gjør det pga stoff misbruk, disse damene burde staten hjelpe.

   2. Da tror jeg vi er enige i det viktigste. Hvis vi ser bort fra spørsmålet om hvorvidt det er ønskelig (der har jeg vel sagt det meste av det jeg mener), og spør oss om en slik løsning som du skisserer er mulig, er jeg veldig skeptisk. Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at et system med regulert prostitusjon kan fungere på en måte som hindrer utnytting og lidelse, ikke minst med tanke på det jeg har sett i land der man har gjort forsøk på legalisering av hallikvirksomhet.

 2. Kanskje vi skulle få tilbake betleriloven også, mens vi er i gang?
  Menneskehandelen forsvinner ikke. Ofrene har bare blitt «omskolert» fra prostitusjon til tiggingl.

  1. Nei. Og du viser at du ikke har skjønt poenget. Betleriloven straffet dem som var i en utsatt situasjon. Sexkjøpsloven straffer kunden. En tilsvarende lov om tigging ville gjort det forbudt å gi penger til tiggere, ikke for tiggerne å motta dem. Men det er jeg ikke for.

   Om du ikke synes det er en forskjell på menneskehandel for tigging og prostitusjon, synes jeg det er veldig rart. Når det er sagt, har jeg ikke sett noen rapporter som tyder på at tidligere prostituerte skifter til tigging en masse, og mistenker at dette er løse påstander du strør om deg med.

 3. Hahahaha, «fy fan hvor naiv skal det gå an å bli» tenkte jeg, helt til jeg så:»Her er jeg virkelig stolt over SV!»… Da falt alle bitene på plass.

  Vel, det er godt å se at verdens eldste yrke står for fall, og at det er SVere i palestinaskjerf som har gitt dem nådeskuddet.

  Herregud… Synes du ikke selv du kan bli litt pinlig?

  1. Du har ingen argumenter i innlegget ditt, så jeg vurderte om jeg skulle drite i det. Hva er det som er naivt? At jeg har en analyse og du slenger dritt? Som nevnt i et annet svar er det bare menn som har kommentert innlegget. De er alle mer eller mindre latterliggjørende, og nekter i større eller mindre grad å forholde seg til at loven har virket og at den beskytter kvinnene. Jeg synes det er interessant.

 4. Dette er latterlig! I ukens Vi Menn går de protistuerte ut å sier at markedet har blitt mer innendørs og kontakten skjer over internett.
  De norske jentene har faste kunder og tjener mellom 150 tusen i måneden!
  Sjekk selv, les vi menn!

  1. Så du stoler mer på Vi menn enn på politiet? Det er ingen som har sagt at hverken inne- eller utemarkedet er helt borte. Men det er noen som kjører i 140 selv i 100-sonen. De fleste gjør det ikke, og derfor virker det. Jeg tror politiet er like klar over kontakten på internett som du.

 5. Politiet bekrefter jo bare her hva som var lovens egentlige intensjon, nemlig å fjerne prostituerte fra bybildet. Alle de gateprostituerte (som det florerte av), har forsvunnet, og dette gir en veldig stor prosentvis nedgang. Resten av prostitusjonsmarkedet fortsetter vel stort sett som før. Men nå slipper politikerne å se det…

  1. Øh, nei. Det står svart på hvitt i teksten i Dagblad-saken:

   Kritikerne fryktet at forbud mot kjøp av sex ville føre til at sexhandelen ville flytte innendørs. Det har ikke skjedd, ifølge politiet.

   1. Det du sier er irrelevant for hva som var politikernes intensjon. Hva kritikerne mener effekten av loven vil være, er noe annet enn hva den opprinnelige intensjonen er.

    La oss si at kritikerne tok feil, og at de gateprostituerte simpelthen har forsvunnet. Dermed har politikerne oppnådd målet, de har fått de ut av bybildet. Prostitusjonen som foregikk innendørs før (før de prostituerte fra Nigeria dukket opp), eksisterer fortsatt.

    Og nå ser man at man alikevel ikke helt har klart å få bukt med gateprostitusjonen. Problemet er at lovgivningen kom fra folk som synes enten at gateprostitusjonen var sjenerende, eller fra folk som synes prostitusjon er umoralsk. Hadde det ikke vært for nigerianernes inntog i Oslo sentrum, ville kjøp av seksuelle tjenester fortsatt vært lovlig i dag.

   2. Nei, det du skriver er ikke riktig. Lovgivningen kom ikke fordi man ville ha «rene» gater. I denne saken fra 2007 er det ganske tydelig at det ikke var renovasjon som var målet.

    De eneste helt klare eksemplene på uttalelser om at man ønsker å renske det offentlige rom for uønskede elementer, har kommet fra Høyre og Frp. For partiene på venstresida er dette ikke et argument: Vi mener at alle har en like stor rett til å oppholde seg i det offentlige rommet. Det er jo også årsaken til at det er kunden som er blitt kriminalisert.

    Intensjonen med loven var å:
    * Hindre trafficking
    * Redusere omfanget av prostitusjon
    * Bidra til å skape holdninger mot prostitusjon basert på at kjøp av seksuelle tjenester er uetisk

 6. Gratulere Sv har greid å gjøre 50% av Norske menn kriminelle. Nå må vær en mann som ikke har dame gjøre en kriminell handling..GRATULERER

  1. Den forskninga jeg har sett går ut på at det er 16% som én eller annen gang i løpet av livet har kjøpt sex. De har ikke blitt kriminelle. Det er de som kjøper sex etter at loven er trådt i kraft som blir det. Det høres ut som om du mener det er en menneskerett å kunne kjøpe deg tilgang til andres kropper. Det er akkurat den typen holdning jeg håper etterhvert forsvinner som en følge av at vi har en lov som straffer kunden og ikke offeret.

 7. Helt utrolig at et forbud mot å gjøre som man vil (som f.eks. selge sex) oppfattes av deg som en utvidet mulighet til å bestemme over egen kropp. Ta deg et kurs i logikk, så kansje du ser urimligheten i ditt eget utsagn.

  Hvorfor skal staten blande seg inn i en frivillig avtale mellom 2 parter? Dersom jeg har lyst til å selge meg, så må jeg vel få lov til det?

  1. Jeg har tatt et kurs i logikk. Jeg synes analysen din er i overkant enkel. Du snakker som om det bare finnes et individnivå. På systemnivå handler loven om hvorvidt vi prinsipielt synes det er greit at kvinners kropper skal bys ut til menn for penger, og pragmatisk sett hvilke holdninger og sosiale problemer det fører med seg å tillate salg av sex. Jeg synes du bør ta deg et kurs i kjønnsteori, f.eks. KFL 2010 på Universitetet i Oslo.

   Når det gjelder det prinsipielle er det ett argument som veier særlig tungt: Det å tillate kjøp av sex er et uttrykk for maktforhold mellom menn og kvinner. Langt de fleste prostituerte, i mange undersøkelser over 90%, er kvinner og blir kjøpt av menn. Resten av de prostituerte er i nesten samme størrelsesorden menn som blir kjøpt av menn. Det er menn som kjøper sex, og det de gjør er å bruke penger for å omgå den sosiale situasjonen som skal til for å få sex på vanlig vis. De fleste rapporter sier også at de fleste prostituerte helst skulle drevet med noe annet. Det gjør det klart for meg at prostitusjon i utgangspunktet er utnytting med et kjønna aspekt.

   Så har vi to pragmatiske argumenter: Det første går ut på at holdningen om at det er OK å kjøpe sex spiller tilbake på kvinners og menns oppfatning av hva som er naturlige maktforhold dem i mellom. Hvis menn har makt til å kjøpe kvinner, må de ikke nødvendigvis respektere dem. Det andre går ut på at vi har erfaringer fra hele verden og alle tider som tilsier at prostitusjon er noe man først og fremst tvinges til av nød. Den typen nød har vi ikke i Norge, vi har i alle fall et sikkerhetsnett som ikke skal tillate den å slå rot.

   Riktig nok har det mange steder også fantes, og finnes stadig, et lite mindretall prostituerte som har betjent et luksussjikt og som har sagt at de liker driver med. Omfattende forskning har likevel vist at myten om den lykkelige hora har et veldig marginalt belegg i virkeligheten. Det høres veldig enkelt ut å si at dette handler om en frivillig avtale mellom to parter, men det er grader av frivillighet ute og går. For mange var det overhodet ikke frivillig, de ble tvunget til landet og tvunget til å selge seg. For det fleste framsto det kanskje som et innbringende minste onde. Det er den individuelle siden av saken. På systemsiden, som jeg har vært inne på, handler det om mye større ting: Hvordan bilder av kjønnene formes, hva slags makt menn skal ha over kvinner og hvordan vi vil at sosiale problemer skal løses. I et slikt bilde handler forbud mot kjøp av sex om å fjerne etterspørselen etter «hora» som bilde av kvinnelighet. Det å slippe at andre mener at de har rett til å kjøpe deg handler i høyeste grad om rett til å bestemme over egen kropp.

   1. Dette kan man enkelt snu på hodet. Dersom det finnes menn som ser seg nødt til å betale en kvinne for å ha samleie, er det ikke da kvinnen som har makten?

    Dersom kvinnen føler seg nødt til å prostituere seg, er jeg enig i at det er slik du skisserer. Men hvis en kvinne blir stilt i en slik situasjon, at hun ser seg nødt til å prostituere seg (selv om det er frivillig), er ikke det da et samfunnsproblem? Man kan se for seg flere scenarier hvor en kvinne blir presset til prostitusjon (narkotika, menneskehandel, etc.), men disse er samfunnsproblemer. Og man løser ikke et slikt problem ved å gjøre sex-selgeren og/eller sex-kjøperen til kriminelle. Dette vil bare endre rammeverket, og forminske tilbudet og etterspørselen, men ikke fjerne det fullstendig. Behovet hos begge parter vil fortsatt være der.

    Man kutter i tilbudet, ettersom man ikke kan drive prostitusjonen åpenlyst lenger, og man kutter i etterspørselen, ettersom kundene ikke vil risikere å bli tatt. Men det vil fortsatt finnes kvinner som må prostituere seg, og det vil fortsatt finnes menn som er villige til å betale for sex.

    Det politikerne har gjort, er å eliminere muligheten for å drive prostitusjon lovlig, for de som driver frivillig. Dermed vil de kundene som fortsatt er villige til å kjøpe, på tross av lovgivningen, nødt til å oppsøke de kvinnene som ikke driver frivillig.

    Man kan ikke kriminalisere noe, bare fordi man synes det er umoralsk. Det er veldig mange som synes homofili er umoralsk. I gamle dager var det også kriminelt. Trodde vi hadde kommet lenger…

   2. Jeg synes du har en alt for enkel framstilling av problemet.

    1) Makt er systematisk skjevfordelt mellom kjønnene. Det å snu problemstillingen på hodet er grei retorikk, men illustrerer en situasjon som er svært sjelden i den virkelige verden. Det er vanskelig å si hvor grensene mellom biologi og kultur går når det gjelder sosialiseringsprosesser knytta til seksualitet. Likevel finnes det både biologiske og kulturelle resonnementer som tilsier at det er mer ugunstig for kvinner å ha et stort antall sexpartnere enn for menn. Enten normene har en biologisk eller kulturell basis, fører avvik fra dem til negative sanksjoner. Det finnes ingen eksempler på at prostituerte nyter høy status. Om normene hadde en rent kulturell basis og var fleksible over tid, ville sannsynligheten for større aksept av kvinnelig promiskuitet bli redusert av at den ble forbundet med tvang og uverdighet. Jenter som har one night stands blir stadig kalt horer, med en klar negativ undertone. Det samme gjelder ikke for menn. Det illustrerer den makten som er viktigst i denne sammenhengen.

    2) Når det gjelder ditt ønske om å koble samfunnsproblemer fra den marginale, selvvalgte prostitusjonen: Det er nok dessverre slik at de forholdene som gjør at noen føler seg tvunget ut i prostitusjon vil bestå i overskuelig framtid. Omfattende forskning har dokumentert at prostitusjon har negative konsekvenser for individenes selvbilde, i tillegg til konsekvensene for det allmenne bildet av kvinners seksualitet som jeg ellers har vært inne på her og i andre svar. Tiltak som reduserer det totale omfanget av prostitusjonen gjennom å endre rammeverket vil derfor bidra til å redusere disse negative virkningene, uavhengig av om de løser det overordnede problemet. Derfor mener jeg at tiltaket også isolert sett, er positivt.

    Disse to poengene gjør at jeg mener at konklusjonen din er basert på en forenklet, idealisert argumentasjon. Du baserer deg i stor grad på premisser om at prostitusjon i hovedsak er basert på frie, selvstendige valg og at det i hvert enkelt tilfelle kan betraktes løsrevet fra en større helhet. Det mener jeg at du ikke har veldig sterke argumenter for å kunne gjøre.

    Dette handler ikke så mye om moral som om etikk. Å sammenligne prostitusjon med homofili mener jeg er særdeles lite fruktbart. Det finnes ingen maktstrukturer eller økonomiske nødssituasjoner som tvinger folk til å bli homofile. En homofil legning er en grunnleggende identitet, noe som vil være et temmelig oppsiktsvekkende standpunkt å ta når det gjelder prostitusjon. Hvis man skal trekke sammenligninga di helt ut, måtte det innebære at du mener at de prostituerte lever ut en naturlig legning der de har en naturlig drift i retning av å ha sex med mange menn mot betaling. Det er et syn som jeg mener ville utrolig naivt, og som har svært lite belegg. Men jeg regner i grunn med at det ikke er det du mener.

 8. Myndighetene strammer tøylene for moral og livsførsel så alle snart er kriminelle: Velkommen til nannystaten hvor man har null råderett over sitt eget liv. Bøter har bare blitt en ny form for skattlegging av de som ikke er konforme og besteborgerlige.

 9. Hallo. dere er så naive jeg har selv gått på strøket siden jeg var 19 og er nå 27. Her gjelder tydeligvis «UTE AV SYNE, UTE AV SINN» problemet er langt ifra borte det har bare blitt vanskeligere for jentene å jobbe, men fortsatt like nødvendig. Kvinners rett til å bestemme haha hvorfor ble ikke vi tilbudt noen form for hjelp etter forbudet??? hjelp til å komme ut i arbeid eller hjelp til psykolog osv…etter alt vi har opplevd??Vi er ikke borte vi har fortsatt rusproblemer og vi trenger fortsatt penger. Dette lovverket er korttenkt og uretttferdig. Det er bare tatt tak i en side av ett enormt problem. er redd jentene takker ja til mye dritt nå som det er vanskeligere å få turer.

  1. Hei. Takk for et godt innlegg og gode spørsmål. Først vil jeg si at jeg ikke helt forstår hva loven har med naivitet å gjøre. Grunnen til at jeg støtter loven har ingen ting å gjøre med at jeg vil få de prostituerte ut av syne. Erfaringene fra Sverige og de foreløpige erfaringene fra Norge tyder jo på at prostitusjonen får et mindre omfang. Jeg håper at det fører til at flere oppsøker hjelpetilbudet, og jeg tror også at det er oppnådd noe viktig når det gjelder å begrense omfanget av menneskehandel.

   Når det gjelder problemene med at den hjelpen som finnes ikke er god nok, skjønner jeg at det er veldig alvorlig for dem det gjelder. Vi har veldig mye igjen å gjøre for å få på plass et skikkelig system. SV jobber for at det skal være «sluttpakker» til dem som vil komme ut av prostitusjonen. Jeg håper at det kan hjelpe med en del av de sosiale og økonomiske problemene.

   Du nevner også rusproblematikk. Jeg har selv jobba tett på tidligere heroinister som kom på apoteket der jeg jobba for å hente metadonen sin, og jeg er helt enig i at dagens tilbud til folk som har rusproblemer er for dårlig. Selv mener jeg at et breiere lavterskeltilbud ville kunne gjøre at flere blei motivert til å oppsøke hjelp, og fremma forslag om dét til SVs landsmøte tidligere i år. Under denne regjeringa har rusfeltet blitt styrka med 350 millioner kroner.

   Det er likevel helt klart at det er mer som må gjøres. Jeg tror likevel at forbudet mot kjøp av sex kan være et viktig første steg på veien. Jeg antar at de jentene du snakker om begynner å selge sex fordi det er eneste måte å finansiere rusavhengigheten sin på, og at det er noe de helst skulle vært foruten. Forbudet mot kjøp av sex handler jo også om noen andre forhold enn de som selger sex for å finansiere rus, som du kan se i innlegget og i svar på andre kommentarer. Jeg synes helt klart du har et viktig poeng når det gjelder at situasjonen kan ha blitt vanskeligere for en del av dem som allerede er i en veldig utsatt gruppe, men jeg håper at det ikke tar for lang tid før de som ikke klarer å slutte med rus her og nå også får et skikkelig tilbud om hjelp.

   Jeg har ikke lyst til å gi inntrykk av at jeg mener at alt er så jævla bra. Jeg skulle også ønske at vi fikk til mer. Jeg mener likevel at vi har fått til noe. Likevel er det dessverre slik i politikken – og da mener jeg virkelig dessverre, jeg synes det er forferdelig trist at det skal være sånn – at de som roper høyest er de som får mest, av og til på bekostning av dem som trenger det mest. Derfor håper jeg at du ikke legger engasjementet ditt på hylla og blir oppgitt selv om du er uenig i de løsningene som blir valgt, men at du fortsetter å dele av erfaringene dine.

 10. Det gikk ikke ann å svare på svarene dine under her, men jeg vil bare avslutte med å si at det er du, og andre som er imot prostitusjon i kvinnerettighetenes navn, som har et skjevt blikk på prostitusjon. Dere liker ofte å si at andelen prostituerte som frivillig selger sex er marginal, og tyr til uttrykket «den lykkelige hore».

  Det skinner tydelig igjennom at dere ikke har oversikt over alt begrepet prostitusjon innebærer, og at offer for menneskehandel, fattige og narkomane er de eneste som er prostituerte. Det er som å se en religiøs sekt som lever adskilt fra resten av samfunnet. Før dere kan uttale dere så bastant om hva som finnes der ute, må dere gjøre forarbeidet. Dra til et av bordellene i Tyskland (av saklig standard), og snakk med kvinnene som jobber der. Gjør litt feltarbeid utenom det SU-stuntet i Oslos skitne strøk. Gjør ihvertfall et forsøk på å se saken i et annet lys, og reflektér litt.

  Jeg synes det er groteskt at man skal få styre andres liv på denne måten, uten at man setter seg inn i vedkommendes situasjon.

  1. Hei igjen. Jeg oppdaga det samme, og svart på mitt eget foregående innegg i stedet.

   Jeg synes at du i liten grad svarer på de problemstillingene jeg tar opp, og ender opp med å forsøke å latterliggjøre standpunktene mine basert på en påstand om manglende kunnskap. Når det gjelder påstanden om at tvangsfri prostitusjon er et marginalt problem, mener jeg å ha mitt på det tørre. Under lenker jeg til et par artikler. Jeg forstår deg slik at du ikke er interessert i å fortsette diskusjonen, men om du likevel skulle gjøre det, foreslår jeg at du tar utgangspunkt i de systemperspektivene jeg tar opp, veier samfunnsproblemer mot det du regner som begrensning av individuell frihet og tilbakeviser eller nyanserer den dokumentasjonen som finnes i artiklene med hensyn til de negative virkningene av legalisert prostitusjon.

   10 grunner til ikke å legalisere prostitusjon med kommentarer

   Utredning om legalisering av prostitusjon i Canada

   Jeg har ingen problemer med å se at bildet som presenteres her er helt representativt for Norge, men den prinsipielle argumentasjonen og de generelle trendene presenteres på en overbevisende måte.

Det er stengt for kommentarer.